Corporate Social Responsibility

Spółka BREWE Leasing jest w trakcie wdrażania Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Finansowych. Emitent od pięciu lat jest obecny na rynku inwestycyjnym proponując udział w biznesie, którym zarządza. Obecnie jest to zaproszenie do  inwestowania  z wykorzystaniem KWIT-ów Dochodowych BREWE Leasing.

Dla utrzymania dotychczasowego zaufania do spółki postanowiliśmy rozpocząć proces wdrażania Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Finansowych.

Zależy nam na tym aby otoczenie inwestorskie widziało nasz biznes jako jasny, klarowny, bezpieczny i przewidywalny. Pragniemy aby postrzegano nas jako instytucję  zaufania publicznego.