doBRE WiEści | Nr 1, 1 czerwca 2021

1.06.2021 | Aktualności

Od redakcji

Przesyłamy kwartalnik informacyjny, w którym publikujemy aktualne wieści dotyczące rynku branżowego i finansowego, które nie zawsze będą dobre, ale zawsze pożyteczne. To nowe wydawnictwo spółki BREWE Leasing, które tym samym włącza się do polityki komunikacji spółki z otoczeniem. Na łamach „doBRE WiEści” przekazywane będzie NASZE postrzeganie sytuacji gospodarczej, finansowej, w tym branży leasingu i faktoringu. Patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą i wnioskujemy czasami nietypowo, ale zawsze z korzyścią dla naszych partnerów, inwestorów.

Przed Państwem numer pierwszy naszego wydawnictwa!

Otoczenie rynkowe

Rynek finansowy

Obecnie na rynku finansowym krąży bardzo dużo pieniędzy. To głównie środki, z tarcz pomocowych wypłacanych w ramach programów antykowiodowych. Ale nie tylko. To również pieniądze wypłacane z lokat, które dziś mają realnie ujemne oprocentowania. Te środki szukają miejsca, gdzie mogą być ulokowane. Przy ogólnym nastroju niepewności, raczej nie będą lokowane w długoterminowe inwestycje, lecz często w przedsięwzięcia spekulacyjne.

Powoduje to, że rosną ceny wielu aktywów o charakterze spekulacyjnym. Jednak tego typu wzrosty – oparte nie o fundamenty, lecz o nadmiar pieniądza, mogą mieć charakter krótkotrwały. W odróżnieniu od tego, instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu (w tym KWIT Dochodowy) przynoszą inwestorom stały i stabilny dochód.

Branża pożyczkowa. W odróżnieniu od stale poprawiającej się sytuacji na rynku leasingu
 i faktoringu w 2020 r. sektor pożyczek znalazł się w kłopotach i niestety słaba passa nadal trwa.

Branża pożyczkowa, już wcześniej była na cenzurowanym – nieco populistycznie utożsamiana
z lichwą. Jednak największe problemy pojawiły się na skutek wprowadzenia ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. W tej ustawie, pod pretekstem walki z epidemią, bardzo silnie ograniczono maksymalne koszty pożyczek. Miały one w założeniu chronić konsumentów w czasie pandemii, ale przede wszystkim odbiły się na kondycji firm pożyczkowych.

Spada kwota i liczba udzielanych pożyczek w Polsce, niektóre firmy zaprzestały zupełnie udzielania. Stąd ich kłopoty

Stopniowo postępujące pozbawienie rentowności firm z branży pociągnęło za sobą inny, bolesny dla nich skutek: problem z pozyskaniem finansowania na działalność.

Jak podkreślono w opublikowanym w kwietniu raporcie FRRF, pożyczkodawcy nie mogli się też ubiegać o pomoc z rządowych tarcz, bo została z nich wyłączona cała branża finansowa.

„Dla branży, która od 2019 r. w zasadzie tylko liczy straty, jest jednak pewna nadzieja. Te firmy, które zostały na rynku, pogodziły się z brakiem zysków oraz dopłacaniem do biznesu i liczą na to, że
w czerwcu 2021 r. COVID-owe limity nałożone przez rząd wygasną, a tym samym biznes pożyczkowy znowu stanie się dochodowy.”

To spowodowało, że istnienie wielu firm pożyczkowych stanęło pod znakiem zapytania, m.in. MIKROKASA…

Rynek leasingu

W przeciwieństwie do branży pożyczkowej, ten segment, podobnie jak faktoring, czyli bezpośrednie obszary działania BREWE Leasing mają się dobrze. W 2021r. dynamika rynku leasingu może wynieść +11%. 

Sektor odrobi w tym roku straty, które poniósł w ubiegłym, udzielając finansowania o wartości ponad 77,8 mld zł i notując 11-proc. wzrost – prognozuje Związek Polskiego Leasingu. Motorem napędowym rynku mają być auta osobowe, a także większe inwestycje firm w segmencie pojazdów ciężkich i użytkowych. Ta część rynku, która została najbardziej dotknięta przez pandemię COVID-19, może w tym roku odnotować wzrost na poziomie 17 proc.

Wśród pozytywnych informacji, warto podkreślić dodatni wynik całego aktywnego portfela branży leasingowej na koniec 2020r. (+0,1 % r/r). W przypadku portfela ograniczonego do finansowania aktywów ruchomych dynamika wzrostu wynosi +0,2 % r/r.

Trudności na rynkach spowodowane pandemią skłoniły BREWE Leasing do skupienia się na bezpieczeństwie zawieranych umów. Stąd koncentracja oferty na leasingu nieruchomości oraz samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 ton. To środki trwałe, które trzymają stałą,
a w przypadku nieruchomości nawet rosnąca wartość. Ponadto nie rodzą problemów ze zbywalnością.

Tym sposobem dbamy o bezpieczeństwo pozyskanych od inwestorów środków.

Nie znaczy to absolutnie, że odsyłamy klientów, którzy odbijają się od systemu bankowego
a poszukują finansowania np. na lady chłodnicze. Otwartość na szukanie rozwiązań, to nasz atut.

Leasing online. Nasza oferta już od marca 2020 roku idzie w tym kierunku. W Pierwszym etapie wprowadziliśmy videopodpis, ułatwiający zdalne podpisanie umowy i budujemy na stronie breweleasing.pl Strefę Klienta, która zbliży leasingobiorcę do szczegółów oferty leasingowej i usprawni proces zawierania umowy leasingowej. Przed nami kolejny etap umożliwiający wypełnienie i złożenie wniosku online, śledzenia procedowania wniosku, podglądu dokumentów. Jeśli testy wstępnie wybranego sytemu przejdą pomyślnie, wówczas być może IV kwartał br. przebiegnie pod hasłem jego wdrażania.

Rynek faktoringu

Według obliczeń PZF w 2020 roku wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez krajowych przedsiębiorców złożyły się na łączną wartości ponad 290 mld zł, rok temu kwota ta sięgała 281,7 mld zł, co oznacza wzrost o 3 proc. Nie jest to dynamika wzrostu do jakiej zostaliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach, ale i tak wynik napawa optymizmem.  Z faktoringu według PZF korzysta obecnie 18,4 tys. Firm i przekazały one do sfinansowania 18,4 mln faktur.

Faktoring od BREWE Leasing…, a za chwilę od BREWE Faktoring, to realizowanie finansowania, co do którego inne podmioty faktoringowe nie znalazły pomysłu. Dla klientów przygotowany został: faktoring z regresem i faktoring zakupowy. Departament Sprzedaży Faktoringu przygotowuje obecnie do wdrożenia dwa projekty: faktoring z zabezpieczeniem na terminalach płatniczych oraz wdrożenie systemu automatyzującego proces obsługi klienta.

Faktoring online. Jak najbardziej. Wdrażane są systemy do weryfikacji, przygotowywania oraz zawierania i obsługi umów zapowiadają znaczne przyspieszenie realizacji faktoringowych kontraktów.

Tym samym spółka BREWE Leasing poszerzyła swoja ofertę o produkt faktoringowy. Obecnie pracujemy nad budową odrębnego brandu i realizacją kampanii promującej BREWE Faktoring.

Inflacja

Inflacja w Polsce rośnie. Wedle ostatnich danych przekroczyła już 5% w skali rocznej. To nie powinno zresztą być zaskoczeniem, gdyż nasz ekspert Paweł Zaremba-Śmietański już od jakiegoś czasu ostrzega przed taką sytuacją – poświęcając zagrożeniu inflacją część swoich tekstów.  Jak na przykład „Czy wszyscy będziemy milionerami” czy też „Pieniądz krąży po Europie”

UOKiK i wzmożona kontrola rynku finansowego

Pod koniec stycznia br. m.in. TVN24 podał następującą informację: „Zgodnie z rządowym projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego (RF) zostaną przejęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem ma być bardziej efektywna ochrona konsumentów korzystających z usług finansowych.

Dla przypomnienia: w 2018 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę, której celem było nadanie krajowym organom konkurencji państw członkowskich takiego zakresu wspólnych uprawnień, dzięki którym dojdzie do osiągnięcia skuteczniej egzekucji prawa.  Okres, w którym kraje członkowskie powinny implementować postanowienia ww. Dyrektywy w krajowym systemie prawnym kończy się. Zwiększyła się też intensywność z jaką docierają do nas pomysły Prezesa UOKiK na wdrożenie unijnych przepisów do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bardzo wyraźnie też zauważalna jest próba wprowadzenia również innych zmian, niezwiązanych bezpośrednio z Dyrektywą. Zakres propozycji Prezesa UOKiK jest dość znaczący.

I tak wdrożenie unijnych pomysłów spowodowało przekazanie UOKiK plenipotencji do kontroli w ochronie praw konsumenckich a faktycznie szkodzenie prywatnemu sektorowi finansowemu.

W ramach badania sektora finansowego UOKiK zbiera informacje na temat sposobu zabezpieczanie interesów inwestorów w przeprowadzanych ofertach.   W tym porównaniu BREWE Leasing i KWIT Dochodowy wypadły znakomicie. Nasze ponad 10 letnie doświadczenie w roli EMITENTA papierów wartościowych, mocny compliance oraz obecność w Spółce managerów z ponad 20 letnim doświadczeniem zdobytym na rynku finansowym (szczególnie kapitałowym i inwestycyjnym), ułatwia sprawne dostosowanie do zmieniających się na rynku finansowym przepisów. 

Antyinflacyjny produkt inwestycyjny – czy już pora?

Rozmowa Emila Szwedy z Pawłem Zaremba Śmietańskim

Emil Szweda, Obligacje.pl: – Wasz nowy produkt inwestycyjny wykorzystuje zainteresowanie inwestorów możliwościami ochrony kapitału przed skutkami inflacji. Zastanawiam się, na ile jest to chwyt marketingowy, a na ile rzeczywiście wynika z waszych szacunków dotyczących przyszłej inflacji w Polsce.

Paweł Zaręba-Śmietański: – Moim zdaniem wchodzimy w okres spirali inflacyjnej. Ceny towarów i usług rosną, co jest widoczne dla każdego i rodzi presję płacową. Pracownicy chcą wyższych pensji, które zrekompensują im wyższe wydatki, a sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy nie mają argumentów, żeby odmawiać. Niskie bezrobocie wspierane jest czynnikami demograficznymi, mało kto może sobie dziś pozwolić na odejście pracowników, pensje więc rosną. Pracodawcy starają się zrekompensować sobie wyższe płace podnosząc ceny swoich produktów i w ten sposób spirala się nakręca. Wszystko to składa się na wzrost inflacji.

– Do tego dochodzą jeszcze obawy związane z wpływem zmian klimatu na zbiory i ceny produktów rolnych. Wasz produkt może wydać się interesujący, ale wszystko zależy od szczegółów.

– Chcemy połączyć w nim zalety inwestowania w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Stałe oprocentowanie świetnie sprawdza się w warunkach stałej i niskiej inflacji, ale kiedy zaczyna ona szybko rosnąć, realne zyski się kurczą. W przypadku zmiennego oprocentowania jest odwrotnie – rosnąca inflacja sprzyja wzrostowi oprocentowania. My proponujemy hybrydę tych dwóch możliwości – stałe oprocentowanie papieru dłużnego, które zmienia się na zmienne, jeśli jest to korzystne dla inwestorów.

Jak wyglądają parametry tych papierów?

– W pierwszym, półtorarocznym okresie oprocentowanie jest stałe i wynosi 6,5 proc. W tym czasie kupon jest wypłacany co kwartał. Później inwestycja może być przedłużona o kolejne – już roczne – okresy i kupon rośnie o pół punktu procentowego. W kolejnych latach wynosi 7, 7,5, 8, 8,5
i 9 proc.

Nie widzę tu związku z inflacją.

– Bo jeszcze o tym nie wspominałem. Po przekroczeniu pewnego wskaźnika inwestorom będzie dodawana premia. Proponujemy oprocentowanie zmienne, zależne od WIBOR. Czyli w drugim roku będzie to WIBOR plus marża 3,5 pkt proc., a w kolejnych latach marża będzie rosła o 0,5 pkt proc., aż do 5,5 proc.

Czyli jednak nie chodzi o inflację, lecz o WIBOR. Domyślam się przyczyn. Sami nie możecie oferować produktów leasingowych czy faktoringowych, w których oprocentowanie zmienia się wraz z inflacją. Możecie wprowadzać zmienne oprocentowanie, ale tylko oparte o WIBOR. Oczywiście lepiej mieć zabezpieczenie przed wzrostem WIBORu, niż go nie mieć, ale przy dzisiejszym poziomie WIBOR 3M w okolicach 1,7 proc., to rozwiązanie jest mniej korzystne niż stały kupon. W dodatku w obecnym składzie Rady Polityki Pieniężnej przeważają gołębio nastawieni członkowie i na podwyżki stóp trudno liczyć.

– Dziś tak, ale mówimy o perspektywie 5,5 roku. Naprawdę wiele może się jeszcze zmienić.

Wynik finansowy BREWE Leasing za 2020 rok – pierwsze podsumowanie

W roku 2020 łączne przychody Spółki wrosły do blisko 5 mln zł. Tym samym utrzymane zostało, obserwowane już w poprzednich latach, wysokie tempo ich wzrostu. Ta ponad 20% dynamika jest nieco tylko niższa niż w latach poprzednich. Dla porównania – w roku 2019 przychody wzrosły o blisko 27%, a rok wcześniej o blisko 45%. Jednak trzeba pamiętać, iż dla wszystkich przedsiębiorców był to rok trudny, z racji epidemii koronawirusa.

Na poziomie zysku EBITDA uzyskano przy tym dodatni wynik finansowy i przekroczył on 600 tys. złotych. Po zmianach księgowych w roku 2019, o których w swoim czasie informowaliśmy, uzyskiwane łączne przychody Spółki są obecnie księgowane w różnych pozycjach, w tym część jako „przychody finansowe”, które to przychody wyniosły 726 tys. złotych.

Istotnym kosztem są koszty finansowe, związane z finansowaniem się spółki. Zatrzymały się one na wysokości 1240 tys. złotych i spowodowały, iż wynik na poziomie zysku netto jest ujemy
i wynosi 350 tys. złotych, choć i tu zanotowano znaczną poprawę o blisko 600 tys. złotych
w stosunku do roku 2019.

Również kapitał własny pozostaje na bezpiecznym poziomie – około 1,7 mln złotych.

To dowodzi, iż udało się trudny czas epidemii koronawirusowej przetrwać w zadowalającej kondycji.

Prace przy zamykaniu sprawozdania finansowego nadal trwają.

KOKTAJL INWESTYCYJNY 10

28 czerwca 2021, poniedziałek, godz. 19:00

TEMAT: Murowane zyski? Czyli o lokatach w nieruchomości

ZAPISY NA KWIT Dochodowy SERII E21 trwają od 12 maja do 12 sierpnia 2021!

ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA!

W materiale wykorzystano materiały opublikowane przez: ZPL, businesinsider.com, TVN24, www.oinwestowaniu.pl

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Leasing po pierwszym kwartale 2024 znów z dużą „górką”. Wzrost sprzedaży I kwartał 2023 r. do I kwartału 2024 r o 16,1%  Związek Polskiego Leasingu przedstawił dane za pierwszy kwartał 2024 r. Okazuje się, że leasing jest wciąż na ścieżce wzrostu. Sprzedaż,...

czytaj dalej
Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości – wzrosty na rynku Na podstawie danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wzrost sprzedaży w zakresie leasingu nieruchomości licząc r/r (2022 vs 2023) to 10,1%. W ubiegłym roku sfinansowano w ten sposób nieruchomości o łącznej...

czytaj dalej
Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej