Doskonałe wyniki branży leasingowej w 2023 roku

3.02.2024 | Aktualności

Na dzień przygotowywania niniejszego wpisu nie mieliśmy jeszcze danych za cały 2023 rok jeśli chodzi o sprzedaż w branży leasingowej. Nie mniej jednak już dzisiaj Zarząd Związku Polskiego Leasingu przepowiada sukces i przebicie bariery 100 mld zł. finansowania (leasing – pożyczki) w roku 2023.

Szefowa ZPL p. Monika Constant w wywiadzie dla portalu Nowoczesna Flota powiedziała:

[…] Wszystko wskazuje na to, że osiągniemy – po raz pierwszy w historii – 100 miliardów zł w ciągu jednego roku przekazanych polskim przedsiębiorstwom na sfinansowanie zakupów środków trwałych. Wiemy już też, że aktywny portfel wszystkich obecnie trwających umów leasingowych właśnie przekroczył 200 miliardów zł. Jednocześnie, w jubileuszowym roku osiągniemy niewyobrażalną kwotę biliona złotych, które w ciągu 30 lat przeznaczyliśmy na inwestycje firm, a więc i na rozwój gospodarczy Polski. […]

Analiza sytuacji w branży 2023 roku (kw. I – IV)

Analizując statystyki za 3 pierwsze kwartały mamy odpowiednio 63,1 mld zł. w leasingu i 9,7 mld w pożyczkach leasingowych. Razem daje to 72,8 mld złotych w nowych umowach. Zestawiając podobny okres w roku 2022 daje to 14,5% przyrost w sprzedaży leasingu i 16,7% przyrost w pożyczkach.

Czekamy na pełny raport ZPL za rok 2023. Już dzisiaj można zaobserwować pewne prawidłowości.

Finansowanie w kategorii POJAZDY

Jeśli chodzi o finansowanie leasingiem w kategorii POJAZDY mamy wzrost sprzedaży o 20,8 % przy czym niewielki spadek w grupie samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t. Pojazdy tego typu chętniej były finansowane pożyczką leasingową. Może to być związane z wiekiem taboru ciężkiego. Wielu klientów zwłaszcza w małych firmach decyduje się na zakup samochodów używanych (starszych). Tego typu pojazdy nie zawsze, mówiąc kolokwialnie, nadają się do finansowania leasingiem.

Finansowanie w kategorii MASZYNY i URZĄDZENIA

W kategorii MASZYNY I URZĄDZENIA po trzech kwartałach widać było pewne wyhamowanie i spadek sprzedaży o 5,2% w stosunku do 3 kwartałów roku poprzedniego. Tutaj jednak czekamy na wyniki za ostatni kwartał roku ubiegłego. Wielu przedsiębiorców z decyzjami finansowymi w zakresie leasingu czeka bowiem do końcówki roku rozważając większe koszty w związku z możliwością obniżenia podatku.

Finansowanie w kategorii IT

Podobnie kategoria IT notowała po 3 kwartałach spadek sprzedaży o 11,4%. Podobnie jak przypadku maszyn trend ten może się zmienić po ujawnieniu danych za ostatni kwartał. Ciekawie wygląda natomiast otwarcie się klientów na leasing nieruchomości. Przyrost sprzedaży w tym obszarze po 3 kwartałach to aż 108,7% (!)

Finansowanie aktywów zielonych

ZPL publikuje także informacje o finansowaniu aktywów zielonych. W ramach tej grupy przedmiotów leasingu uwzględniono pojazdy zeroemisyjne oraz hybrydowe, ale tylko hybrydy plug-in (PHEV). Widać rozwój tej gałęzi rynku leasingowego chociaż w dalszym ciągu stanowi ona niewielki procent ogółu pojazdów finansowanych leasingiem. Po 3 kwartałach 2023 roku udział pojazdów elektrycznych w rynku leasingu wynosił odpowiednio 8,3% wśród pojazdów osobowych, 4,3% w przypadku aut dostawczych o DMC do 3,5 t. oraz 0,4% (!) pojazdów ciężarowych ciężkich i ciągników siodłowych, jak również oraz 1,8% w przypadku autobusów i innych kategorii pojazdów. W przypadku 3 pierwszych opisanych kategorii widać wzrost udziału pojazdów zeroemisyjnych w rynku porównując 3 kwartały roku 2022 i 2023 r. Spadek zauważyliśmy w kategorii autobusy. Może mieć to związek z większymi zakupami autobusów na potrzeby transportu miejskiego w ubiegłych latach i chwilowym nasyceniem rynku w tym obszarze. W roku 2022 za 3 kwartały udział autobusów wynosił 5,1%, a w 2023 za ten sam okres już tylko 1,8%. 

Dane liczbowe / szacunkowe w oparciu o informacje zawarte na stronie www.zpl.org.pl

(RM)

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej
Co najczęściej leasingowali Polacy w 2023 roku?

Co najczęściej leasingowali Polacy w 2023 roku?

Rekordowy rok w leasingu Przypomnijmy, że branża leasingowa przebiła w roku 2023 barierę 100 mld finansowania. Licząc oczywiście sumarycznie wyniki sprzedaży leasingu i pożyczek leasingowych. Wzrost finansowania liczony r/r 16,3%. Poprawę nastrojów w biznesie widać...

czytaj dalej