Doskonałe wyniki branży leasingowej w 2023 roku

3.02.2024 | Aktualności

Na dzień przygotowywania niniejszego wpisu nie mieliśmy jeszcze danych za cały 2023 rok jeśli chodzi o sprzedaż w branży leasingowej. Nie mniej jednak już dzisiaj Zarząd Związku Polskiego Leasingu przepowiada sukces i przebicie bariery 100 mld zł. finansowania (leasing – pożyczki) w roku 2023.

Szefowa ZPL p. Monika Constant w wywiadzie dla portalu Nowoczesna Flota powiedziała:

[…] Wszystko wskazuje na to, że osiągniemy – po raz pierwszy w historii – 100 miliardów zł w ciągu jednego roku przekazanych polskim przedsiębiorstwom na sfinansowanie zakupów środków trwałych. Wiemy już też, że aktywny portfel wszystkich obecnie trwających umów leasingowych właśnie przekroczył 200 miliardów zł. Jednocześnie, w jubileuszowym roku osiągniemy niewyobrażalną kwotę biliona złotych, które w ciągu 30 lat przeznaczyliśmy na inwestycje firm, a więc i na rozwój gospodarczy Polski. […]

Analiza sytuacji w branży 2023 roku (kw. I – IV)

Analizując statystyki za 3 pierwsze kwartały mamy odpowiednio 63,1 mld zł. w leasingu i 9,7 mld w pożyczkach leasingowych. Razem daje to 72,8 mld złotych w nowych umowach. Zestawiając podobny okres w roku 2022 daje to 14,5% przyrost w sprzedaży leasingu i 16,7% przyrost w pożyczkach.

Czekamy na pełny raport ZPL za rok 2023. Już dzisiaj można zaobserwować pewne prawidłowości.

Finansowanie w kategorii POJAZDY

Jeśli chodzi o finansowanie leasingiem w kategorii POJAZDY mamy wzrost sprzedaży o 20,8 % przy czym niewielki spadek w grupie samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t. Pojazdy tego typu chętniej były finansowane pożyczką leasingową. Może to być związane z wiekiem taboru ciężkiego. Wielu klientów zwłaszcza w małych firmach decyduje się na zakup samochodów używanych (starszych). Tego typu pojazdy nie zawsze, mówiąc kolokwialnie, nadają się do finansowania leasingiem.

Finansowanie w kategorii MASZYNY i URZĄDZENIA

W kategorii MASZYNY I URZĄDZENIA po trzech kwartałach widać było pewne wyhamowanie i spadek sprzedaży o 5,2% w stosunku do 3 kwartałów roku poprzedniego. Tutaj jednak czekamy na wyniki za ostatni kwartał roku ubiegłego. Wielu przedsiębiorców z decyzjami finansowymi w zakresie leasingu czeka bowiem do końcówki roku rozważając większe koszty w związku z możliwością obniżenia podatku.

Finansowanie w kategorii IT

Podobnie kategoria IT notowała po 3 kwartałach spadek sprzedaży o 11,4%. Podobnie jak przypadku maszyn trend ten może się zmienić po ujawnieniu danych za ostatni kwartał. Ciekawie wygląda natomiast otwarcie się klientów na leasing nieruchomości. Przyrost sprzedaży w tym obszarze po 3 kwartałach to aż 108,7% (!)

Finansowanie aktywów zielonych

ZPL publikuje także informacje o finansowaniu aktywów zielonych. W ramach tej grupy przedmiotów leasingu uwzględniono pojazdy zeroemisyjne oraz hybrydowe, ale tylko hybrydy plug-in (PHEV). Widać rozwój tej gałęzi rynku leasingowego chociaż w dalszym ciągu stanowi ona niewielki procent ogółu pojazdów finansowanych leasingiem. Po 3 kwartałach 2023 roku udział pojazdów elektrycznych w rynku leasingu wynosił odpowiednio 8,3% wśród pojazdów osobowych, 4,3% w przypadku aut dostawczych o DMC do 3,5 t. oraz 0,4% (!) pojazdów ciężarowych ciężkich i ciągników siodłowych, jak również oraz 1,8% w przypadku autobusów i innych kategorii pojazdów. W przypadku 3 pierwszych opisanych kategorii widać wzrost udziału pojazdów zeroemisyjnych w rynku porównując 3 kwartały roku 2022 i 2023 r. Spadek zauważyliśmy w kategorii autobusy. Może mieć to związek z większymi zakupami autobusów na potrzeby transportu miejskiego w ubiegłych latach i chwilowym nasyceniem rynku w tym obszarze. W roku 2022 za 3 kwartały udział autobusów wynosił 5,1%, a w 2023 za ten sam okres już tylko 1,8%. 

Dane liczbowe / szacunkowe w oparciu o informacje zawarte na stronie www.zpl.org.pl

(RM)

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Leasing po pierwszym kwartale 2024 znów z dużą „górką”. Wzrost sprzedaży I kwartał 2023 r. do I kwartału 2024 r o 16,1%  Związek Polskiego Leasingu przedstawił dane za pierwszy kwartał 2024 r. Okazuje się, że leasing jest wciąż na ścieżce wzrostu. Sprzedaż,...

czytaj dalej
Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości – wzrosty na rynku Na podstawie danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wzrost sprzedaży w zakresie leasingu nieruchomości licząc r/r (2022 vs 2023) to 10,1%. W ubiegłym roku sfinansowano w ten sposób nieruchomości o łącznej...

czytaj dalej
Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej