Komentarz Spółki do opinii rynkowych nt. branży leasingu i faktoringu

7.07.2020 | Aktualności

Komentarze przygotował:
Rafał Macoch – Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży w Departamencie Sprzedaży Leasingu i Faktoringu

Leasing

Sytuacja związana z pandemią zmieniła rynek leasingu. To bezsporny fakt. Wiele firm leasingowych czasowo ograniczyło możliwość zawiera nowych umów albo zwiększyło wymagania dotyczące oceny leasingobiorców. W niektórych firmach wykluczono część przedmiotów leasingu albo wprowadzono ograniczenia dotyczące udzielania leasingu firmom realizującym określone usługi (PKD).

BREWE Leasing sp. z o.o. w tym trudnym czasie również dokonało rewizji swoich wewnętrznych procedur, w tym oceny ryzyka, przedmiotów leasingu, czy poszczególnych branż.

Spółka nie zdecydowała się jednak na wprowadzenie ograniczeń odnośnie przedmiotów leasingu lub poszczególnych branż. W dalszym ciągu każdy klient traktowany jest indywidualnie. Przy trudniejszych transakcjach może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie w formie np. poręczenia.

Efektem analiz prowadzonych w spółce było zbudowanie dwóch dedykowanych programów finansowania dotyczących nowych fabrycznie aut osobowych oraz samochodów dostawczych. Dzięki analizie wartości rezydualnej poszczególnych modeli jesteśmy w stanie tak przygotować transakcję leasingową, aby zminimalizować jej ryzyko. W sytuacji, w której zaszła by konieczność windykacji, mamy otwartą drogę do odsprzedaży pojazdu np. do dealera i odzyskania środków. W przypadku kilku marek odsprzedaż może odbyć się w ramach umowy okupu.

Bardziej optymistycznie niż firmy bankowe patrzymy w przyszłość. W związku z portfelem klienta, na którym bazujemy, nie zaobserwowaliśmy w dobie pandemii zmniejszenia zainteresowania naszymi usługami. Ilość zapytań wzrosła. Wynika to m.in. z utrudnionego dostępu do finansowania bankowego i poszukiwania przez klientów alternatyw poza bankowych. Ostatnie dane dotyczące rynku samochodowego wskazują, że branża motoryzacyjna podnosi się po lockdown’ie. Instytut Samar informuje, że w czerwcu zarejestrowano ponad 35,8 tys. samochodów osobowych. W czerwcu sprzedaż nowych pojazdów była na poziomie 90% sprzedaży z lutego. Wyraźnie widać mocne odbicie na tym rynku. Dlatego też postawiliśmy na ten segment i go rozwijamy.

Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce vs nastroje konsumentów
(źródło: SpotData, OECD, Samar)

Faktoring

Pandemia wywołała chaos na rynku kredytowym. Wiele banków wstrzymało całkowicie akcję kredytową. Te które udzielają kredytów zwiększyły swoje wymagania dotyczące analizy klienta, zwłaszcza jeśli klient utrzymuje się z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Brak środków kredytowych w firmach hamuje znacząco ich rozwój i opóźnia powrót do normalności oraz wydłuża czas potrzebny do nadrobienia strat z miesięcy krytycznych (marzec, kwiecień).

Przedsiębiorcy coraz częściej wybierają alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest faktoring. W instytucjach faktoringowych z kapitałem bankowym dalej jednak widać podejście ostrożnościowe do klientów. Nie finansuje się branż wykazujących znaczną podatność na obostrzenia sanitarne (gastronomia, fitness, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne czy usługi noclegowe).

Alternatywą na tym rynku są firmy faktoringowe z kapitałem prywatnym. Brewe Leasing sp. z o.o. jest właśnie jednym z takich podmiotów. Widać ożywienie w zakresie zapytań faktoringowych. Klienci są w stanie zaakceptować wyższe koszty finansowania, aby takie finansowanie w ogóle uzyskać.

Z naszej perspektywy o ile dłużnik faktoringowy (kontrahent naszego faktoranta) ma dobry standing i historię płatniczą, transakcja faktoringowa jest „czysta” i bezpieczna. Skupiamy się na faktoringu z regresem. Zawsze w przypadku niewypłacalności dłużnika możemy wrócić z roszczeniem do naszego faktoranta. Jak w każdej transakcji zawieranej w spółce kluczowe są zabezpieczenia.

Nie działamy w ramach procedur automatycznych. Chcemy obejrzeć każdy biznes i siąść do partnerskich rozmów z naszymi klientami.

Poszukiwanie przez przedsiębiorców rozwiązań poza bankowych i podobnie jak w leasingach trudniejszy dostęp do kapitału bankowego, spowodował, że otworzyły się nowe perspektywy dla prywatnego rynku faktoringowego.

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Leasing po pierwszym kwartale 2024 znów z dużą „górką”. Wzrost sprzedaży I kwartał 2023 r. do I kwartału 2024 r o 16,1%  Związek Polskiego Leasingu przedstawił dane za pierwszy kwartał 2024 r. Okazuje się, że leasing jest wciąż na ścieżce wzrostu. Sprzedaż,...

czytaj dalej
Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości – wzrosty na rynku Na podstawie danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wzrost sprzedaży w zakresie leasingu nieruchomości licząc r/r (2022 vs 2023) to 10,1%. W ubiegłym roku sfinansowano w ten sposób nieruchomości o łącznej...

czytaj dalej
Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej