Kontakt

Dane Spółki

BREWE PLF Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
REGON: 140469524
NIP: 5213380578

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000252323, o kapitale zakładowym 1.550.000 PLN opłaconym w całości.

Dane kontaktowe

Siedziba Spółki:

BREWE PLF Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa


INFOLINIA:
+48 888 808 808 

 

 

+48 32 258 70 35
+48 32 700 11 80
+48 32 700 11 81
+48 604 760 877

BACK OFFICE:

BREWE PLF Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 169
40-153 Katowice

office@breweplf.pl

www.breweplf.pl