KWIT – czyli weksel inwestycyjny. Kiedyś papier komercyjny a dzisiaj dostępny dla każdego. Spółka BREWE Leasing w lipcu 2019 roku reaktywowała tę formę papieru wartościowego i wyemitowała ich pierwsza serię „G 19”.

Przypomnijmy, że tradycje KWIT-u Dochodowego, czyli Komercyjnego Weksla Inwestycyjno-Terminowego sięgają w Polsce 1994 roku. W Polsce pierwszą emisję zorganizował warszawski oddział ING BANKU, ogłaszając w sierpniu 1994 roku rozpoczęcie pierwszego z trzech programów emisji KWIT-ów wartych w sumie 60 mln dolarów. 

KWIT-y Dochodowe, to  papiery wartościowe, będące odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Papiery te oparte są na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym.

Dzisiaj na rynku jest obecnie D20, to już czwarta emitowana przez BREWE leasing seria KWIT-u Dochodowego.  Wśród inwestorów papier ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rosnące i utrzymujące się, szczególnie w czasach pandemii, zainteresowanie KWIT-em Dochodowym, spowodowało, że podjęliśmy decyzję o otwarciu regionalnych biur sprzedaży emitowanego przez nas waloru.  Są to placówki informacyjno-dystrybucyjne BREWE Leasing, w których blisko Państwa znajdują się osoby mogące porozmawiać, a w razie potrzeby spotkać się, by omówić walory papieru i warunki inwestycji.

Póki co to Warszawa i od 15 maja Rzeszów, ale w kolejce czekają już Kraków, Wrocław
i Lublin.

Więcej szczegółów: b.murowanska@breweleasing.pl i i.luszczewski@breweleasing.pl