Relacje Inwestorskie

BREWE Leasing, jak na spółkę działającą w branży finansowej przystało, prowadzi bardzo staranną politykę komunikacyjną ze środowiskiem inwestorskim oraz otoczeniem branżowym.

Jako świadomy Emitent funkcjonuje na rynku od 2015 roku i dba o równy dostęp inwestorów do informacji nt. spółki, i jej planów strategicznych.  Do czerwca 2019 roku BREWE Leasing wyemitowała 22 serie obligacji, w tym jedną publiczną.  Do chwili obecnej wykupiła 22 serii za około 14.217.000 zł.

W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem w spółce Dobrych Praktyk Ładu Korporacyjnego.

Za politykę informacyjną spółki odpowiadają doświadczeni managerowie.

Nad compliance czuwa Paweł Zaremba- Śmietański.

Relacje inwestorskie prowadzi Beata Murowańska.

Sprawdź:

WŁADZE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

AKTUALNOŚCI