Strefa Klienta

FAKTORING

Przeczytaj więcej o naszej ofercie poniżej i złóż wniosek lub skontaktuj się z nami.

Faktoring – co to takiego?

Najprościej mówiąc, faktoring to taka usługa, która pozwala Przedsiębiorcy otrzymać środki za faktury jakie wystawia swoim odbiorcom(kontrahentom) nie czekając na termin płatności.  Faktor (instytucja finansowa) wykupuje od Faktoranta (Przedsiębiorstwa) nieprzeterminowane wierzytelności z tytułu sprzedaży towaru czy usług.

Jest to korzystne w sytuacjach, gdy Przedsiębiorca czeka na uregulowanie kilku faktur i z tego tytułu ma zamrożone środki, z których potrzebuje skorzystać, aby spłacić swoje zobowiązania lub wykorzystać w innych celach.

Czym różni się faktoring od kredytu?

Jedna i druga usługa może zapewnić poprawę płynności finansowej Państwa firmy. Warto jednak pamiętać o tym, że tylko faktoring:

 • nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy
 • przyznawany jest dużo szybciej
 • nie pogarsza ratingu firmy
 • daje przewagę konkurencyjną, ponieważ możesz oferować dłuższe terminy płatności.
 • poprawia skuteczność zarządzania wierzytelnościami
 • nie przyczynia się do wzrostu zadłużenia firmy
 • pozwala ograniczyć koszty administracyjne

Zalety korzystania z faktoringu

 • Zarobione pieniądze z tytułu dostarczonych produktów, wykonanych usługi dostajesz niemal natychmiast.
 • Zapewnienie płynności i stabilności finansowej firmie.
 • Dobre relacje z Odbiorcami, którym możesz wydłużyć terminy płatności, co może sprawić, że oni chętniej zlecą kolejne zamówienia.
 • Otrzymanymi z faktoringu środkami uregulujesz szybciej swoje zobowiązania, co poprawia pozycję negocjacyjną przy ustalaniu rabatów u swoich dostawców.
 • Zyskanie opinii rzetelnej firmy
 • Twoi Odbiorcy są monitorowani przez firmę faktoringową, która również pomaga w przypadku windykacji.

Jak wygląda proces faktoringowy?

Faktorant (Przedsiębiorstwo) przekazuje Faktorowi (instytucja finansowa) fakturę sprzedażową. Faktor wypłaca Faktorantowi określoną kwotę wynikającą z faktury, zwykle nie jest to 100 % wartości brutto, a tzw. zaliczka, np. 80 % wartości faktury.  Tym samym kontrahent Faktoranta, staje się dłużnikiem Faktora, u którego musi uregulować należność. Po spłacie należności Faktor przekazuje Przedsiębiorcy pozostałą wynikającą z umowy kwotę.

Prowizja jaką nalicza za usługę faktoringu Faktor zwykle pomniejsza wypłacane środki do Przedsiębiorcy, a jej wysokość zależy od typu umowy, a także innych czynników: kwota wierzytelności, okres spłaty, okres trwania relacji biznesowej, wysokość limitu.

Odbiorca (kontrahent) zwykle wyraża zgodę na cesję wierzytelności.

Faktoring należnościowy

Jest to najbardziej popularny rodzaj usługi faktoringowej, który można podzielić jeszcze ze względu na jawność cesji: jawny i cichy, zakres ryzyka(regresowy, bez regresu, mieszany), terytorium: krajowy i eksportowy, zakres usług: globalny czyli finansowanie wszystkich faktur oraz pojedynczy finansowanie pojedynczych faktur.

Faktoring zobowiązaniowy (odwrotny)

Polega on na finansowaniu przez faktora zobowiązań Faktoranta wobec jego Dostawców. Faktor wchodzi w prawa właściciela należności na podstawie art. 518 § 1 Kodeksu Cywilnego i tym samym staje się wierzycielem faktoranta. Przedsiębiorca(Faktorant) ma oczywiście obowiązek spłacenia faktorowi należności zwiększonych o ustalone wynagrodzenie, w ustalonym terminie.

Usługa ta niewątpliwie pomaga regulować bieżące zobowiązania wobec dostawców(np. płatności za zakupione towary), ale także świadomie kształtować politykę zakupową i budować wizerunek dobrego płatnika. Płatności terminowe realizowane przez Faktora do Dostawcy to także argument do uzyskania rabatu u dostawców czy negocjowania z nimi lepszych warunków handlowych, co może zrekompensować ponoszone koszty związane z tą usługą.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

 • Więcej czasu na spłatę swoich zobowiązań, faktor daje Ci dodatkowy okres na spłatę faktury.
 • Stworzenie możliwości skorzystania z promocji i rabatów, ponieważ Faktor ureguluje zobowiązanie Twojej firmy terminowo.
 • Finansowanie faktur nawet po terminie ich płatności
 • Możliwość szybszego składania zamówień na kolejne towary, a tym samym zwiększanie swojego asortymentu
 • Możliwość wydłużania terminu płatności faktur dla swoich Odbiorców, ponieważ już nie czekasz na środki, by zapłacić swoje zobowiązania.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Pamiętaj, że każdy produkt szyjemy na miarę Twoich potrzeb. Przejdź do złożenia wniosku lub wyślij swoje zapytanie poniżej.

Skontaktuj się z nami:

Zostałem poinformowany że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest BREWE Leasing Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 44 NIP: 521-33-80-578