STREFA KLIENTA

LEASING

Leasing jest jedną z najbardziej popularnych form finansowania zakupu środków trwałych wybieraną przez Przedsiębiorców w Polsce jak również na świecie.

A my jesteśmy specjalistami od leasingu.

Przeczytaj więcej o naszej ofercie poniżej i wybierz interesujący Cię produkt lub skontaktuj się z nami.

Umowa i formy leasingu

Umowa leasingu to umowa zawarta na czas oznaczony, na podstawie której Leasingodawca (Finansujący) nabywa od wskazanego Dostawcy określony przedmiot leasingu, a następnie oddaje go w użytkowanie Leasingobiorcy (Korzystającemu). W zamian za to, Leasingobiorca zobowiązany jest zapłacić Leasingodawcy stosowne wynagrodzenie (czynsze leasingowe). W przypadku leasingu operacyjnego na koniec umowy po uiszczeniu wykupu końcowego Leasingobiorcy przysługuje prawo do wykupienia przedmiotu leasingu.

Ze względu na prawo do odpisów amortyzacyjnych możemy mówić o dwóch formach leasingu – leasing operacyjny i leasing finansowy.

W przypadku leasingu operacyjnego prawo do odpisów amortyzacyjnych pozostaje po stronie Leasingodawcy. Struktura finansowania składa się z opłaty wstępnej, miesięcznych czynszów leasingowych oraz tzw. wykupu końcowego. Leasingobiorcy przysługuje prawo do odliczeń podatkowych wszelkich opłat związanych z umową leasingu oraz kosztów eksploatacji, serwisu, przeglądów i napraw związanych z przedmiotem leasingu. Ma on również prawo do odliczania podatku VAT w wysokości określonej w przepisach szczegółowych.

W przypadku leasingu finansowego prawo do stosowania odpisów amortyzacyjnych nabywa Leasingobiorca. Mimo, że nie jest właścicielem przedmiotu leasingu, aż do końca trwania umowy.

W tym wypadku leasingobiorca ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego tylko i wyłącznie części odsetkowej o miesięcznych opłat leasingowych. Musi również na początku umowy zapłacić cały podatek VAT. Nie mniej jednak uzyskuje prawo do jego odliczenia zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Nasze specjalizacje

Dobierz je do potrzeb swojego biznesu.

W bieżącym roku Spółka BREWE Leasing sp. z o.o. w zakresie usług leasingowych wprowadziła dwie specjalizacje na których się koncentruje.

Specjalizacja Automotive to rozwiązanie dedykowane dla Przedsiębiorców znajdujących w trudniejszej sytuacji, dzięki któremu mają oni możliwość uzyskania leasingu na nowe i używane samochody osobowe oraz nowe samochody dostawcze.

Specjalizacja Nieruchomości to rozwiązanie dla Przedsiębiorców poszukujących możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.  W zależności od rodzaju nieruchomości Spółka BREWE Leasing może zaproponować rozwiązanie oparte na leasingu operacyjnym lub leasingu finansowym.

Przejdź dalej lub wyślij swój kontakt.

Skontaktuj się z nami:

Zostałem poinformowany że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest BREWE Leasing Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 44 NIP: 521-33-80-578