Płynność w cenie – faktoring odwrotny

Płynność w cenie – faktoring odwrotny

Celem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy. Faktoringiem odwrotnym nazywamy sytuację, w której Faktor spłaca zobowiązania firmy (Faktora) powstałe w wyniku dokonywanych zakupów. Przedsiębiorca może uregulować swoje zobowiązanie w...