Zainwestuj w faktoring

29.01.2020 | Aktualności

Grupa BREWE, to spółka BREWE Leasing oraz formująca swoje formalne struktury BREWE Faktoring. Zainteresowanie nasze kondycją rynku usług finansowych, które oferujemy jest nakierowane też na to, aby na bieżąco przekazywać aktualne informacje na temat tego rynku naszym Inwestorom oraz podejmować kolejne decyzje biznesowe. Poniżej analiza wyników za 2019 rok zmierzonych przez Polski Związek Faktorów.

Polski rynek faktoringowy zakończył 2019 r. z 16 proc. wzrostem obrotów. Co prawda dynamika rozwoju sektora pod koniec roku wyhamowała, ale mimo to faktoring zachował dwucyfrowe tempo wzrostu, dowodząc silnej odporności na negatywne zjawiska rynkowe. Polski Związek Faktoringu podał, że zrzeszone podmioty pozyskały nowych klientów, a ich łączna liczba w 2019 r. przekroczyła 18 tys. 

Firmy należące do PZF sfinansowały w 2019 r. działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 281,7 mld zł. Dzięki temu rynek zanotował wzrost o 16,4 proc.

Żródło: Polski Związek Faktorów

Największy wpływ na osłabienie w branży miały zmieniające się warunki prawne oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna. Pojawia się pytanie, co z zakazem cesji? Czy ów zakaz wpisany do umów między kontrahentami, krępuje swobodę gospodarczą, czy przyczynia się do zatorów płatniczych? Co powinno zmienić się w prawie, aby skorzystali na tym przedsiębiorcy?

Kampania „Wolne Faktury” przypomina, że korzenie tego zapisu sięgają czasów międzywojennych (Szwajcaria, Niemcy).  Wówczas uważano, że wierzytelności nie są przeznaczone do obrotu, dlatego też zakaz cesji wydawał się naturalny. W obecnej jednak chwili, gdy na rynku obecne są wierzytelności pieniężne, obrót nimi, zwłaszcza jeżeli są już wymagalne, nie powinien podlegać tak daleko idącym ograniczeniom umownym, a naruszenie umownego zakazu cesji nie powinno przekreślać ważności przelewu, lecz jedynie rodzić odpowiedzialność ex contractu zbywcy wobec dłużnika. Czy chwila, w której dłużnik, zbywca i nabywca zostaną zrównani w prawie już nadchodzi?

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Leasing po pierwszym kwartale 2024 znów z dużą „górką”. Wzrost sprzedaży I kwartał 2023 r. do I kwartału 2024 r o 16,1%  Związek Polskiego Leasingu przedstawił dane za pierwszy kwartał 2024 r. Okazuje się, że leasing jest wciąż na ścieżce wzrostu. Sprzedaż,...

czytaj dalej
Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości – wzrosty na rynku Na podstawie danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wzrost sprzedaży w zakresie leasingu nieruchomości licząc r/r (2022 vs 2023) to 10,1%. W ubiegłym roku sfinansowano w ten sposób nieruchomości o łącznej...

czytaj dalej
Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej