Zainwestuj w faktoring

29.01.2020 | Aktualności

Grupa BREWE, to spółka BREWE Leasing oraz formująca swoje formalne struktury BREWE Faktoring. Zainteresowanie nasze kondycją rynku usług finansowych, które oferujemy jest nakierowane też na to, aby na bieżąco przekazywać aktualne informacje na temat tego rynku naszym Inwestorom oraz podejmować kolejne decyzje biznesowe. Poniżej analiza wyników za 2019 rok zmierzonych przez Polski Związek Faktorów.

Polski rynek faktoringowy zakończył 2019 r. z 16 proc. wzrostem obrotów. Co prawda dynamika rozwoju sektora pod koniec roku wyhamowała, ale mimo to faktoring zachował dwucyfrowe tempo wzrostu, dowodząc silnej odporności na negatywne zjawiska rynkowe. Polski Związek Faktoringu podał, że zrzeszone podmioty pozyskały nowych klientów, a ich łączna liczba w 2019 r. przekroczyła 18 tys. 

Firmy należące do PZF sfinansowały w 2019 r. działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 281,7 mld zł. Dzięki temu rynek zanotował wzrost o 16,4 proc.

Żródło: Polski Związek Faktorów

Największy wpływ na osłabienie w branży miały zmieniające się warunki prawne oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna. Pojawia się pytanie, co z zakazem cesji? Czy ów zakaz wpisany do umów między kontrahentami, krępuje swobodę gospodarczą, czy przyczynia się do zatorów płatniczych? Co powinno zmienić się w prawie, aby skorzystali na tym przedsiębiorcy?

Kampania „Wolne Faktury” przypomina, że korzenie tego zapisu sięgają czasów międzywojennych (Szwajcaria, Niemcy).  Wówczas uważano, że wierzytelności nie są przeznaczone do obrotu, dlatego też zakaz cesji wydawał się naturalny. W obecnej jednak chwili, gdy na rynku obecne są wierzytelności pieniężne, obrót nimi, zwłaszcza jeżeli są już wymagalne, nie powinien podlegać tak daleko idącym ograniczeniom umownym, a naruszenie umownego zakazu cesji nie powinno przekreślać ważności przelewu, lecz jedynie rodzić odpowiedzialność ex contractu zbywcy wobec dłużnika. Czy chwila, w której dłużnik, zbywca i nabywca zostaną zrównani w prawie już nadchodzi?

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej
Co najczęściej leasingowali Polacy w 2023 roku?

Co najczęściej leasingowali Polacy w 2023 roku?

Rekordowy rok w leasingu Przypomnijmy, że branża leasingowa przebiła w roku 2023 barierę 100 mld finansowania. Licząc oczywiście sumarycznie wyniki sprzedaży leasingu i pożyczek leasingowych. Wzrost finansowania liczony r/r 16,3%. Poprawę nastrojów w biznesie widać...

czytaj dalej