Faktoring z regresem nazywany jest też faktoringiem niepełnym (finansowaniem faktur).

W definicji stoi, że faktoring z regresem, to usługa finansowa pozwalająca firmie na uzyskanie od faktora środków pieniężnych w zamian za przekazanie (cesję) faktur sprzedażowych z odroczonym terminem płatności wystawionych odbiorcom.

BREWE ma wielu spośród swoich klientów, którzy skorzystali już z tej usługi. Niektórzy nawet kilkakrotnie.

Pragniemy przy tej okazji wspomnieć o firmie z branży spożywczej zaopatrującej w towar hurtownie oraz duże sklepy spożywcze.

Dzięki finansowaniu poprzez faktoring z regresem udało jej się spełnić oczekiwania kontrahentów i wydłużyć im termin płatności na fakturach sprzedażowych z 7 do 30 dni.

Bez faktoringu nie byłoby to możliwe, ponieważ do realizacji kolejnych faktur sprzedażowych klient potrzebował środków na uzupełnienie zapasu magazynowego. Dzięki BREWE przedsiębiorstwo ma środki z faktur sprzedażowych w dniu ich wystawienia, zaś jego Kontrahenci płacą do nas (BREWE) zgodnie z wydłużonym terminem płatności po 30 dniach.

Nasz dystrybutor rozwija się dzięki faktoringowi, nie martwi się o środki pieniężne na zakup towaru, na wynagrodzenia, inwestuje w rozwój firmy i generuje wzrosty sprzedaży.  Dziś to przedsiębiorstwo funkcjonuje już w nowej lokalizacji, gdzie dysponuje dwa razy większą halą magazynową bez obaw, że zabraknie pieniędzy na „zatowarowanie” hal sprzedażowych.

Czy czujemy, że przyczyniliśmy się do tego sukcesu?

Oczywiście!  Dzięki naszemu wsparciu i usłudze faktoringu z regresem udało im się osiągnąć zamierzony cel.