Wyniki badania Komisji Europejskiej pt.: „Instrumenty finansowe, które wspierają europejskie MŚP”

Z badania (SAFE 2019) KE wynika, że leasing ma pierwszeństwo pośród wszystkich źródeł finansowania. To właśnie z leasingu korzysta aż 63% małych i średnich firm działających w Polsce. W Europie zaś przegania go jedynie kredyt,

Problem z dostępem do zewnętrznego finansowania ma średnio 7% europejskich przedsiębiorców
z sektora MŚP.

„Zewnętrzne instrumenty finansowe były ważne dla europejskich firm również w poprzednich latach, jednak jak podaje KE w swoim raporcie, znaczenie leasingu w latach 2014 – 2019 utrzymywało się w Europie na stabilnym poziomie, natomiast znaczenie linii kredytowej lub kredytu w rachunku bieżącym, kredytu kupieckiego i kredytów bankowych zmalało od 2015 r. Dane Komisji Europejskiej korespondują z wynikami polskiej branży leasingowej, która w ostatnich latach rozwijała się w tempie dwucyfrowym, w przeciwieństwie do innych wymienionych przez KE instrumentów” – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Dla europejskich firm z sektora MŚP w 2019r. leasing był istotnym źródłami zewnętrznego finansowania dla 47% firm.

Źródła:
 Komisja Europejska, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). 2019
  ZPL http://leasing.org.pl/