Jubileusz 25- lecia KWIT-u, czyli Komercyjnego Weksla Inwestycyjno-Terminowego w Polsce

14.11.2019 | Aktualności

Niewiele osób pewnie wie, że korzenie KWIT-u Dochodowego emitowanego od lipca 2019 roku przez BREWE Leasing sięgają w Polsce 1994 roku.  Jednak Commercial Papers, najwcześniej, bo w XIX wieku, pojawiły się na rynku amerykańskim.

W Polsce KWIT-y, czyli Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe mają już 25 lat.

Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe będące odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym.

W Polsce pierwszą emisję zorganizował warszawski oddział ING BANKU, ogłaszając w sierpniu 1994 roku rozpoczęcie pierwszego z trzech programów emisji KWIT-ów wartych w sumie 60 mln dolarów. „Już podczas pierwszego dnia emisji ING Bank sprzedał 100% emisji pierwszego emitenta – PepsiCo.” (I. Zabielska, 1996)

Stopa zwrotu z KWIT-u w latach 1995-96 przewyższała stopę zwrotu z bonów skarbowych.” (W. Dębski, 2003 s. 44)

Poza debiutantem jakim było PepsiCo, w 1994 roku na rynku znalazły się KWIT-y Lever Polska raz FIAT AUTO POLAND SA.

Kolejnym Emitentem w 1995 roku było Elbrewery Company Limited. Media pisały wówczas: „KWIT na jasne pełne. Elbrewery Company Sp. z o.o. będzie kolejną polską firmą, która wyemituje Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y). Program emisji rozłożony jest na dwa lata i ma wartość 90 mln zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone będą na rozwój firmy.” (GAZETA WYBORCZA)

W 1996 roku. H. Cegielski SA.  zdecydował się wyemitować KWIT-y, by zdobyć pieniądze na zakup materiałów produkcyjnych. Cegielski wybrał wówczas Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, ponieważ były one tańsze od kredytu.

Nobilitujące jest to, że BREWE Leasing wpisuje się w tę ćwierćwieczną tradycję.

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Leasing po pierwszym kwartale 2024 znów z dużą „górką”. Wzrost sprzedaży I kwartał 2023 r. do I kwartału 2024 r o 16,1%  Związek Polskiego Leasingu przedstawił dane za pierwszy kwartał 2024 r. Okazuje się, że leasing jest wciąż na ścieżce wzrostu. Sprzedaż,...

czytaj dalej
Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości – wzrosty na rynku Na podstawie danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wzrost sprzedaży w zakresie leasingu nieruchomości licząc r/r (2022 vs 2023) to 10,1%. W ubiegłym roku sfinansowano w ten sposób nieruchomości o łącznej...

czytaj dalej
Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej