Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

8.06.2022 | Aktualności

czyli

Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją

Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na poziomie równym stopie referencyjnej NBP + 0,25 punktów procentowych. Obecnie jest to 5,5% w pierwszym okresie, a później w zależności od poziomu stopy referencyjnej. Prognozy analityków wskazują, iż stopa referencyjna może osiągnąć poziom około 7%. A zatem nawet w szczytowym okresie inflacji oprocentowanie obligacji skarbowych będzie nisze niż kupon wypłacany z KWIT-u.

Odsetki z obligacji skarbowych są wypłacane co miesiąc. Paradoksalnie, ale wcale to nie musi być zaletą, gdyż oznacza to bardzo szybkie opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych. W przeciwieństwie do KWIT-u, gdzie opodatkowanie jest odłożone aż do końcowego wyjścia
z Inwestycji: bardzo korzystne rozwiązanie w czasach wysokiej inflacji, gdyż ten końcowy podatek również będzie „zdewaluowany”. Można wiec mówić, iż założono tu rodzaj pułapki na osoby inwestujące w obligacje skarbowe tego rodzaju. Z kolei w wypadku KWIT, z uwagi na odsunięcie płatności w czasie można by mówić o realnym (względem OS) zwiększeniu kuponu
o kilka/kilkanaście punktów procentowych. Na przykład przy założeniu średniej inflacji na poziomie 10% rocznie, realny koszt podatkowy zmniejszy się o 41% – przy założeniu trwania programu KWIT jako 5,5 roku.

Należy zwrócić uwagę, iż od początku kadencji obecnego prezesa NBP, stopa referencyjna stale była utrzymywana na poziomie poniżej inflacji. Ta różnica (będąca ujemną realną stopą procentową) stale się zwiększa i wynosi obecnie minus 8,75%. To oznacza, że już z tytułu samej konstrukcja obligacji, w połączeniu z polityką NBP, tego typu obligacja nigdy nie będzie zabezpieczać inwestorów przed inflacją, podczas gdy KWIT-owi udawało się to przez szereg lat. Sytuację osób inwestujących w obligacje skarbowe pogarsza jeszcze podatek Belki – każde on płacić podatek od dochodów nominalnych, gdy w istocie inwestorzy mają realne straty.

KWIT w kolejnych okresach inwestycyjnych oferuje coraz wyższą stopę wypłat kuponów.
W pierwszym okresie jest to 7,5%, później odpowiednio 8,0%, 8,5%, 9,0% i 9,5%. Znacznie zwiększa to rentowność inwestowania w KWIT w długim okresie.

Zapamiętajmy: Obligacje skarbowe, wbrew temu co się sugeruje, nie chronią przed inflacją!

Paweł Zaremba-Śmietański

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Branża leasingowa na nieprzerwanej ścieżce wzrostu

Leasing po pierwszym kwartale 2024 znów z dużą „górką”. Wzrost sprzedaży I kwartał 2023 r. do I kwartału 2024 r o 16,1%  Związek Polskiego Leasingu przedstawił dane za pierwszy kwartał 2024 r. Okazuje się, że leasing jest wciąż na ścieżce wzrostu. Sprzedaż,...

czytaj dalej
Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości. Czy to możliwe?

Leasing nieruchomości – wzrosty na rynku Na podstawie danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wzrost sprzedaży w zakresie leasingu nieruchomości licząc r/r (2022 vs 2023) to 10,1%. W ubiegłym roku sfinansowano w ten sposób nieruchomości o łącznej...

czytaj dalej
Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej