Pierwsze podsumowanie wyników finansowych BREWE Leasing za 2020 rok.

14.05.2021 | Aktualności

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z epidemią COVID-19 Spółka utrzymuje tendencje wzrostową zarówno w zakresie osiąganych przychodów, jak i zysku.

I właśnie łączne przychody Spółki wzrosły w roku 2020 do blisko 5 mln zł. Tym samym utrzymane zostało, obserwowane już w poprzednich latach, ich wysokie tempo wzrostu. Ta ponad 20% dynamika jest nieco tylko niższa niż w latach poprzednich. Dla porównania – w roku 2019 przychody wzrosły o blisko 27%, a rok wcześniej o blisko 45%. Jednak trzeba pamiętać, iż dla wszystkich przedsiębiorców był to rok trudny, z racji epidemii koronawirusa.

Na poziomie zysku EBITDA uzyskano przy tym dodatni wynik finansowy i przekroczył on 600 tys. złotych. Po zmianach księgowych w roku 2019, o których w swoim czasie informowaliśmy, uzyskiwane łączne przychody Spółki są obecnie księgowane w różnych pozycjach, w tym część jako „przychody finansowe”, które to przychody wyniosły 726 tys. złotych.

Istotnym kosztem są koszty finansowe, związane z finansowaniem się spółki. Zatrzymały się one na wysokości 1240 tys. złotych i spowodowały, iż wynik na poziomie zysku netto jest ujemy i wynosi 350 tys. złotych, choć i tu zanotowano znaczną poprawę o blisko 600 tys. złotych w stosunku do roku 2019.

Również kapitał własny pozostaje na bezpiecznym poziomie – około 1,7 mln złotych.

To dowodzi, iż udało się trudny czas epidemii koronawirusowej przetrwać w zadowalającej kondycji.

Prace przy zamykaniu sprawozdania finansowego nadal trwają.

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Faktoring sposobem na płynność w firmie

Czekać na przelew od kontrahenta czy działać? Przedsiębiorcy z którymi się na co dzień spotykamy, mają bardzo podobne problemy związane z rozliczeniem wystawionych FV. Wielu kontrahentów z którymi działają, warunkowało nawiązanie współpracy, możliwością zapłacenia za...

czytaj dalej
Co najczęściej leasingowali Polacy w 2023 roku?

Co najczęściej leasingowali Polacy w 2023 roku?

Rekordowy rok w leasingu Przypomnijmy, że branża leasingowa przebiła w roku 2023 barierę 100 mld finansowania. Licząc oczywiście sumarycznie wyniki sprzedaży leasingu i pożyczek leasingowych. Wzrost finansowania liczony r/r 16,3%. Poprawę nastrojów w biznesie widać...

czytaj dalej